COVID revalidatie

Het COVID-19 virus kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit is onafhankelijk van de ernst van symptomen tijdens de besmetting. Men kan deze tijd doorgebracht hebben in thuis isolatie, in het ziekenhuis of zelfs de intensive care. 

Restverschijnselen kunnen bestaan uit kortademigheid, benauwdheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, slaapproblemen, spierpijn en tal van andere symptomen. Jouw kracht, conditie en mentale gezondheid kan hier stevig onder lijden waardoor je beperkt wordt in het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. 

Daarom is het belangrijk om na het ziek zijn snel te starten met fysiotherapeutische revalidatie. Zo kunnen privé, werk of sport gerelateerde activiteiten weer hervat gaan worden. Samen met een gespecialiseerd fysiotherapeut wordt er een inventarisatie gemaakt van jouw beperkingen, er wordt gekeken welke restklachten er aanwezig zijn en in welke mate deze hinderen in het functioneren. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk beweegprogramma opgestart die is afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden en doelen. 

Gezien COVID-19 ook beperkingen kan geven op gebieden buiten het fysiotherapeutische werkveld, wordt er soms gekozen voor een multidisciplinaire aanpak waarbij hulp van andere zorgverleners wordt ingeschakeld als diëtist, logopedist of ergotherapeut. We dragen er onze uiterste zorg voor dat je een persoonlijk passend revalidatie programma krijgt zodat je het dagelijks leven weer kunt hervatten als voorheen. 

Yvonne de Vet is gespecialiseerd fysiotherapeut op het gebied van longrevalidatie en COVID-19 revalidatie. Zij is lid van Chronisch ZorgNet welke landelijk samenwerkt en de laatste inzichten en richtlijnen m.b.t. COVID-19 revalidatie verspreidt.

Wat is de behandelwijze?

Middels een individuele intake wordt een inventarisatie gemaakt van beperkingen in dagelijkse activiteiten en worden persoonlijke doelen opgesteld. Hierna wordt gestart met een een-op-een revalidatietraject waarbij testen en metingen zullen worden gedaan om jouw huidige functioneren in kaart te brengen. Vervolgens wordt eventueel een overstap gemaakt naar een COVID-19 revalidatiegroep zodat je samen met lotgenoten kunt trainen.

Indicaties

Je komt in aanmerking voor een COVID-19 revalidatie traject als:

  • Je een van bovenstaande restverschijnselen hebt of andere welke je belemmeren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
  • Je moeite hebt met het vinden van balans door de dag heen en veel vermoeidheid ervaart;
  • Je een flinke terugslag hebt gekregen in de eerste maanden na besmetting;
  • Je in thuisisolatie hebt gezeten, in het ziekenhuis hebt gelegen of de intensive-care.

Meer weten?

Meer informatie
Voornaam
Achternaam