Dataverzameling

Fysiotherapie Gilze is een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat je fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om jou van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Jouw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.
Jouw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere jouw behandelgegevens. Hierbij zijn jouw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar jou als patiënt.
Jouw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo help je mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens lever je ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) fysiotherapie in Nederland. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals je naam of adres.

Als je desondanks bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens, kun je dit laten weten aan je fysiotherapeut; in dat geval worden je gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Fysiotherapie Gilze levert via het Nivel data aan de Landelijke Database Keurmerk. Daarnaast leveren wij ook data aan de Landelijke Database Fysiotherapie.

Wil je meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie?

Kijk dan op keurmerkfysiotherapie.nl

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!