Duizeligheid

Duizeligheid is een zeer vervelend en beperkend probleem voor het menselijk functioneren. Duizeligheid kent verschillende oorzaken en kan op verschillende manier ontstaan. Binnen de fysiotherapie/ manueel therapie maken we voornamelijk onderscheidt tussen duizeligheid gerelateerd aan de nek en duizeligheid gerelateerd aan verstoringen in het evenwichtsorgaan, ook wel positieduizeligheid genoemd of BPPD.
De manueel therapeut is getraind in het ontdekken van deze vormen van duizeligheid en kan je adviseren over wat er mogelijk is op manueel therapeutisch vlak of advies geven over aanvullend medisch onderzoek. Bij positieduizeligheid krijg je een aanval van draaiduizeligheid als je hoofd snel van houding verandert, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, voorover buigen, omhoog kijken of achteromkijken. Een aanval van duizeligheid duurt hooguit 1 minuut.

Positieduizeligheid is vervelend, maar een periode met aanvallen van draaiduizeligheid gaat altijd binnen 4 weken vanzelf over.
Het evenwichtsorgaan bestaat uit 3 cirkelvormige buisjes in het binnenoor.

We denken dat positieduizeligheid ontstaat als er gruis in die vloeistof zit. Het gruis bestaat uit kleine kalkkristallen die in het evenwichtsorgaan thuishoren, maar zich hebben verplaatst. Dat kan gebeuren ook zonder duidelijke oorzaak. Doordat het grijs gaat zweven door het evenwichtsorgaan registreert het bewegingen die er niet zijn wat maakt dat je brein denkt dat je in beweging bent. Dit veroorzaakt de duizeligheid.
De behandeling van positieduizeligheid bestaat uit het uitvoeren van een zogenaamde kiepproef. Hierbij zul je door de manueel therapeut vanuit zit op de behandelbank in een snelle/vloeiende beweging achterover worden gekanteld naar een liggende positie met het hoofd licht achterover gekanteld.

Vanzelfsprekend zullen we ons bij nekgerelateerde duizeligheid voornamelijk richten op behandeling van de nek. Nek gerelateerde duizeligheid kenmerkt zich als duizeligheid welke ontstaan bij bewegingen van het hoofd/ de nek. Denk hierbij aan duizeligheid die ontstaat met het over de schouder kijken en/of het omhoog en omlaag kijken.

Meer weten?

Meer informatie
Voornaam
Achternaam