Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden. Als kinderen dit niet goed leren en hun motoriek niet goed ontwikkelen, kan dit problemen geven, niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Kinderfysiotherapie geeft kinderen extra steun om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen. Dit geldt ook voor kinderen die door ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.

In de verschillende leeftijdscategorieën zien we als kinderfysiotherapeut onderstaande klachten vaak terug komen.

Baby fysiotherapie

 • Voorkeurshouding / asymmetrie
 • Overstrekken
 • Afplatting hoofdje (plagiocephalie)
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Lage spierspanning

Peuter en kleuter

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische problematiek
 • Aangeboren problematiek met invloed op de motoriek
 • Afwijkend looppatroon

Schoolkinderen

 • (Sport)blessures
 • Schrijfproblematiek
 • Onhandige motoriek / houterig
 • Astma
 • Houdingsproblematiek

Jeugd

 • Scoliose
 • (Sport)blessures
 • Overgewicht

Meer weten?

Meer informatie
Voornaam
Achternaam