Het team

KINDERFYSIOTHERAPIE

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie.
Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden. Als kinderen dit niet goed leren en hun motoriek niet goed ontwikkelen, kan dit problemen geven, niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Kinderfysiotherapie geeft kinderen extra steun om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen. Dit ook voor kinderen die door ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.

Babyfysiotherapie

Klachten die we als kinderfysiotherapeut veel zien in de praktijk bij baby’s:

Voorkeurshouding / Asymmetrie

Overstrekken

Afplatting hoofdje (plagiocephalie)

Motorische ontwikkelingsachterstand

Lage spierspanning

 

Peuter en kleuter

Klachten die we als kinderfysiotherapeut veel zien in de praktijk bij peuters en kleuters:

Motorische ontwikkelingsachterstand

Orthopedische problematiek

Aangeboren problematiek met invloed op de motoriek

Afwijkend looppatroon

 

Schoolkinderen

Klachten die we als kinderfysiotherapeut veel zien in de praktijk bij school gaande kinderen:

(Sport)Blessures

Schrijfproblematiek

Onhandige motoriek/houterig

Astma

Houdingsproblematiek

 

Jeugd

Klachten die we als kinderfysiotherapeut veel zien in de praktijk bij jongeren:

Scoliose

(Sport) Blessures

Overgewicht

UW THERAPEUT
stef

Stef van Tuijl

Kinderfysiotherapeut i.o.

Stuur e-mail