Neurorevalidatie

Bij Fysiotherapie Gilze zijn er een aantal fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Aandoeningen op neurologisch gebied zijn erg complex, omdat het niet alleen problemen geeft in het bewegen, maar vaak ook in de communicatie, het denken en het gedrag. Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn is een multidisciplinaire aanpak vaak gewenst. Daarom werken we vaak samen met de ergotherapeut, de huisarts of de logopediste. 

Neurorevalidatie is erop gericht om mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren. Participatie staat tijdens de neurorevalidatie voorop. Dit wil zeggen dat we vanuit uw hulpvraag en doelen een passend behandelplan op gaan stellen. Onder NAH verstaan we de volgende aandoeningen:

  • CVA (ook wel herseninfarct, hersenbloeding of beroerte genoemd)
  • De ziekte van Parkinson
  • Dementie
  • Multipele Sclerose (MS)
  • Traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval)

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Tijdens de revalidatie gaan we meestal individueel aan de gang met een op de patiënt gericht behandelplan. De therapie zal vaak in de thuissituatie worden uitgevoerd, maar kan indien nodig ook plaatsvinden op de praktijk. In sommigen situaties maken we ook gebruik van groepstherapie bij neurorevalidatie. Tijdens uw revalidatie gaan we aan de gang met de volgende doelen:

  • Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is.
  • Het behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is.
  • Het leren omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen
  • Het voorkomen van complicaties

Meer weten?

Meer informatie
Voornaam
Achternaam