Reglement

Fysiotherapie Gilze vind het van groot belang dat onze praktijk en onze zorg op een snelle, prettige en betrouwbare manier toegankelijk is. Om dit te kunnen waarborgen hanteren we als praktijk een aantal praktijkregels. Deze regels zijn er voor bedoeld om de geboden zorg voor zowel patiënt/cliënt als therapeut prettig te laten verlopen. Heb je op dit vlak op- of aanmerkingen dan wel klachten dan kun je je wenden tot onze klachtenfunctionaris Anne-Marie Oomens. Wil je een officiële klacht indienen dan is er in de praktijk een klachtenprocedure aanwezig.

Bij aanmelding in de praktijk zullen we je om een aantal gegevens vragen. Buiten de gebruikelijke NAW gegevens zullen wij je altijd vragen om je BSN en een documentnummer van het legitimatiebewijs.
Ook zullen wij je vragen om een email adres waarop wij met je corresponderen over de, in de agenda verwerkte, afspraken.
Daarnaast zul je met dit email adres toegang krijgen tot ons patiëntenportaal. Indien nodig wordt je hierop uitgenodigd tot het invullen van aanvullende vragenlijsten ter ondersteuning van het behandeltraject dan wel de diagnose van je klachten. Wij vragen je deze vragenlijsten dan ook voor de eerstvolgende afspraak online in te vullen. Op deze manier kunnen wij je zo snel mogelijk van dienst zijn bij het aanpakken van je klacht. Lukt het onverhoopt niet om in het patiëntenportaal in te loggen laat ons dit dan weten zodat we samen met jou kunnen zoeken naar een oplossing van het probleem.

Ten tijde van de eerste afspraak zullen onze therapeuten altijd nog je legitimatie controleren. Daarom is het van belang dat je een geldig legitimatiebewijs mee brengt.

Wij vragen al onze patiënten om zelf een handdoek mee te brengen naar de afspraken. Het liefst is dit een wat grotere handdoek of badlaken dat de gehele bank kan bedekken. Indien je een afspraak hebt met een van onze therapeuten in onze oefenzalen dan is een kleinere handdoek voldoende. De betreffende therapeut zal je verder instrueren over het gebruik van onze apparaten en de oefenzalen.

Ben je onverhoopt verhindert voor je afspraak met een van onze therapeuten? Laat dit dan a.u.b. zo snel mogelijk weten. Hierin hanteren wij de regel dat dit 24 uur van te voren dient te gebeuren. Bij onvoorziene omstandigheden zullen wij dit altijd met je bespreken en kunnen we (eenmalig) een coulance regeling toepassen. Gebeurd dit echter vaker dan dienen wij de gemiste afspraak bij je in rekening te brengen.

In de praktijk hechten wij veel waarde aan hygiëne en netheid. Wij vragen je dan ook om ten allen tijde netjes om te gaan met de spullen in onze praktijk en bij gebruik van onze materialen de instructies van onze therapeuten/ medewerkers op te volgen.
Op deze manier kunnen we, in een fijne omgeving, samen met jou werken aan herstel want:
‘Beter bewegen, mooier leven’.

Bedankt voor uw medewerking.
Team Fysiotherapie Gilze.