Fysiotherapie vergoedingen 2024

Je hebt tegenwoordig geen verwijsbriefje meer van je huisarts nodig om voor vergoeding voor fysiotherapie in aanmerking te komen. Op deze pagina vind je daarom meer informatie over de vergoedingen binnen de fysiotherapie in 2024. Mocht je vragen hebben over hoe de vergoedingen voor je geregeld zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ben je niet onbeperkt verzekerd? Onze therapeuten denken actief met je mee bij het opzetten van een behandelplan. Hierbij houden zij rekening met je klacht en het aantal behandelingen. Zo blijft onze zorg effectief en betaalbaar.

Niet-chronische aandoeningen

Bij niet-chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Bij vergoedingen uit je aanvullende verzekering geldt geen eigen risico! In je polis staat hoeveel behandelingen je aanvullende verzekering vergoed.

Chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Indien deze niet voldoende dekkend is worden de kosten bij je in rekening gebracht. Wij kunnen voor je berekenen wat de kosten zullen zijn. Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico. Het eigen risico is voor 2024 vastgesteld op 385 euro.

Je aandoening is chronisch wanneer deze voorkomt op de chronische lijst. Deze lijst is door de overheid vastgesteld en kun je hier inzien. Ook je therapeut kan je vertellen of je aandoening chronisch is of niet.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2024 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt dat het kind onder de aanvullende polis van de ouders valt.

Bekijk je polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in je keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk je zorgpolis daarom goed. Is je huidige polis ontoereikend, dan kun je voor 1 januari je huidige zorgverzekering opzeggen. Als je dit hebt gedaan, heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. Je moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als je in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, je eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij je aan om je goed aanvullend te verzekeren.
Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

Ben je op zoek naar een zorgverzekering die bij je wensen past?

Vergelijk dan verschillende zorgverzekeringen met elkaar op www.zorgverzekering.net of www.zorgwijzer.nl.