Fysiotherapie vergoedingen 2022

U heeft tegenwoordig geen verwijsbriefje meer van uw huisarts nodig om voor vergoeding voor fysiotherapie in aanmerking te komen. Op deze pagina vindt u daarom meer informatie over de vergoedingen binnen de fysiotherapie in 2022. Mocht u vragen hebben over hoe de vergoedingen voor u geregeld zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bent u niet onbeperkt verzekerd? Onze therapeuten denken actief met u mee bij het opzetten van een behandelplan. Hierbij houden zij rekening met uw klacht en het aantal behandelingen. Zo blijft onze zorg effectief en betaalbaar.

Niet-chronische aandoeningen

Bij niet-chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij vergoedingen uit uw aanvullende verzekering geldt geen eigen risico! In uw polis staat hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoed.

Chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Indien deze niet voldoende dekkend is worden de kosten bij u in rekening gebracht. Wij kunnen voor u berekenen wat de kosten zullen zijn. Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico. Het eigen risico is voor 2022 vastgesteld op 385 euro.

Uw aandoening is chronisch wanneer deze voorkomt op de chronische lijst. Deze lijst is door de overheid vastgesteld en kan u hier inzien. Ook uw therapeut kan u vertellen of uw aandoening chronisch is of niet.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2022 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt dat het kind onder de aanvullende polis van de ouders valt.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren.
Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

Bent u op zoek naar een zorgverzekering die bij uw wensen past?

Vergelijkt u dan verschillende zorgverzekeringen met elkaar op www.zorgverzekering.net of www.zorgwijzer.nl.