Voor verwijzers

Fysiotherapie Gilze hecht veel waarde aan een prettige en professionele samenwerking met verwijzers. Wij onderhouden dan ook frequent contact met huisartsen, verwijzers in ziekenhuizen of andere zorgverleners voor een duurzame relatie. Hiermee kunnen wij op de eerste plaats de patiënt de beste zorg bieden en waarborgen wij daarnaast onze kwaliteit als zorgverlener. 

Samenwerking

Een prettige en efficiënte samenwerking is in de zorg essentieel. Fysiotherapie Gilze heeft een breed aanbod van Fysiotherapeutische specialisaties. Deze specialisaties werken continue met elkaar samen, zowel intra- als multidisciplinair. Indien nodig maken wij hierbij ook gebruik van externe disciplines die onze werkzaamheden en kennis aanvullen. Op deze manier bieden wij de patiënt altijd zorg op maat.

Netwerken

Onze therapeuten zijn actief op hun vakgebied en zijn aangesloten bij diverse netwerken. Deze netwerken zijn te vinden via deze link.

Keurmerk fysiotherapie

Kwaliteitsmanagement is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. We streven ernaar om elke dag weer de beste zorg te leveren voor onze patiënt. Dit doen we door procesmatig te werken, onszelf de hoogste kwaliteitseisen op te leggen én onze zorg meetbaar te maken. Onze praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie, waarin kwaliteitsindicatoren zijn vastgelegd en worden getoetst. Meer weten over Keurmerk Fysiotherapie?

Communicatie

Ben je een verwijzer en wil je ons benaderen voor vakinhoudelijk overleg of wil je een cliënt doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. Wij maken gebruik van ZorgMail, Siilo en ZorgDomein. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0161) 23 49 32 of per e-mail via info@fysiotherapiegilze.nl.